Lebensraum Werra-Meissner

Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Werra-Meißner-Kreis mbH (WFG)
Niederhoner Str. 54
37269 Eschwege

Tel.:  05651 7449-0
Fax:  05651 7449-20
Mail: Öffnet ein Fenster zum Versenden der E-Mailinfo@wfg-werra-meissner.de

Bedrijfsleider: Dipl.-Ök., Dipl.-Ing. Siegfried Rauer
President-commissaris: Districtshoofd Stefan G. Reuß

Kantongerecht met handelsregister: Eschwege
Nummer van inschrijving: 6 HRB 14 19

Concept & Realisatie:
ConRat GmbH - Stettiner Str. 5 - 37296 Ringgau
Tel.: 05658 922580- Web: http://www.conrat.de/
(Technische uitvoering en programmering)

Lay-out:
Kreissler Werbung GmbH - Gebrüderstr. 9 - 37296 Eschwege
Tel.: 05651 60009 - Web: www.kreissler.de

Deze website bevat ook auteursrechtelijk beschermde afbeeldingen van derden:
 © Monkey Business - Fotolia.com

Informatie over de aansprakelijkheid
Alle documenten en bestanden op onze website zijn met de grootst mogelijke zorg door ons gemaakt. Wij vragen om uw begrip dat we geen garantie voor de juistheid en volledigheid van deze informatie geven kunnen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze site en de daarin opgenomen informaties. Dit omvat niet de aansprakelijkheid voor opzet of grove nalatigheid. Hetzelfde geldt voor de inhoud op onze databases. Deze zijn gebaseerd op vrijwillige informatie die wij ontvangen van de respectievelijke bedrijven. Nogmaals, wij zijn niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van de hierin opgenomen informaties, uitgezonderd opzet of grove nalatigheid.

Alle aanbiedingen zijn niet bindend. De WFG behoudt zich het recht voor om onderdelen te wijzigen of het gehele aanbod zonder voorafgaande aankondiging te veranderen, iets toe te voegen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of permanent stop te zetten.

De digitale media van de WFG bevat links naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites. Deze zijn aanbiedingen van derden, op deren inhoud de WFG geen invloed heeft. Deze hyperlinks zijn een dienst van de WFG. De WFG is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Mocht u zich bewust worden van illegale inhoud op deze websites, vragen we om geïnformeerd te worden, zodat we de verwijzing naar het desbetreffend aanbod verwijderen kunnen.

Ook kunnen we niet garanderen dat onze pagina's, onze links, of link lijsten, of de gelinkte sites zelf geen virussen bevatten. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei materiële of immateriële schade, met inbegrip van gevolgschade, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze digitale media en de door ons ter beschikking gestelde informatie, tenzij het is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid.